آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


امیر جدیدی چگونه جای یک نابازیگر را گرفت؟

امیر جدیدی چگونه جای یک نابازیگر را گرفت؟

مهلت ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری تا پس فردا

مهلت ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری تا پس فردا
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

ادارات به مسئله دورکاری بانوان توجه جدی داشته باشند

ادارات به مسئله دورکاری بانوان توجه جدی داشته باشند

با کودکان درد دل نکنید

با کودکان درد دل نکنید

داوری فیلمهای جشنواره فجر ملی و جهانی در جشن انجمن منتقدان

داوری فیلمهای جشنواره فجر ملی و جهانی در جشن انجمن منتقدان

بابا آدم در تئاتر شهر روی صحنه رفت

بابا آدم در تئاتر شهر روی صحنه رفت

8 جشنواره بین المللی میزبان قصیده گاو سفید

8 جشنواره بین المللی میزبان قصیده گاو سفید
با استناد بر نتایج یك پیمایش عنوان شد:

نشناختن مشاوره خوب و هزینه های بالای دلیلهای عدم رجوع به مراکز مشاوره

نشناختن مشاوره خوب و هزینه های بالای دلیلهای عدم رجوع به مراکز مشاوره

احتمال رایگان شدن تست pcr بیمه شدگان در مراکز غیرملکی تامین اجتماعی

احتمال رایگان شدن تست pcr بیمه شدگان در مراکز غیرملکی تامین اجتماعی

اعلام نامزدهای جشن حافظ در بخش سینما

اعلام نامزدهای جشن حافظ در بخش سینما
بازی اندروید