آرشیو مطالب : آموزش

قرنطینه كرونایی با طعم گس خشونت

قرنطینه كرونایی با طعم گس خشونت

ثبت نام شاغلین و بنگاه های فاقد بیمه برای دریافت تسهیلات كرونا در هفته آینده

ثبت نام شاغلین و بنگاه های فاقد بیمه برای دریافت تسهیلات كرونا در هفته آینده

، خبرهایی از سینما و تئاتر،

، خبرهایی از سینما و تئاتر،

هیچ گونه تهدیدی در مرزها نداریم

هیچ گونه تهدیدی در مرزها نداریم

همكاری بیش از ۱۷۰۰ وكیل نیكوكار با كمیته امداد

همكاری بیش از ۱۷۰۰ وكیل نیكوكار با كمیته امداد
گفت وگو بازی اندروید با دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی

كرونا باز هم تغییراتی را به جشنواره تئاتر دانشگاهی تحمیل كرد

كرونا باز هم تغییراتی را به جشنواره تئاتر دانشگاهی تحمیل كرد

تأثیر كرونا بر الگوی مصرف موادمخدر و كشفیات آن در ایران

تأثیر كرونا بر الگوی مصرف موادمخدر و كشفیات آن در ایران
واكنش یك هنرمند به قتل رومینا

ما چه كردیم كه فاجعه رومینا رخ ندهد؟!

ما چه كردیم كه فاجعه رومینا رخ ندهد؟!

كمك ۱۰۰ میلیاردی تهرانی ها به مراكز نیكوكاری امسال

كمك ۱۰۰ میلیاردی تهرانی ها به مراكز نیكوكاری امسال

شورای صنفی نمایش زیر سایه كرونا

شورای صنفی نمایش زیر سایه كرونا

خراسان جنوبی صاحب بیست و هشتمین سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده شد

خراسان جنوبی صاحب بیست و هشتمین سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده شد
انتقاد تندگویان از ضعف مهارت ارتباطی بین جوانان

چرا شهروندان حتی برای امور ساده هم به وكیل رجوع می كنند؟

چرا شهروندان حتی برای امور ساده هم به وكیل رجوع می كنند؟

واكنش لیلی رشیدی به قتل رومینا

واكنش لیلی رشیدی به قتل رومینا

انگی كه رومینا را كشت

انگی كه رومینا را كشت

معرفی برگزیدگانی از پروژه چهار فصل تئاتر ایران

معرفی برگزیدگانی از پروژه چهار فصل تئاتر ایران
لینک دوستان بازی اندروید