آرشیو مطالب : اطلاعات

سردار رحیمی خبر داد

بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده نوزاد فروشی

بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده نوزاد فروشی
بازی اندروید در پنجمین روز از هفته جهانی مبارزه با موادمخدر گزارش داد

گینه بیسائو قطب ترانزیت كوكائین

گینه بیسائو قطب ترانزیت كوكائین

پیام دبیركل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان بیوه

پیام دبیركل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان بیوه
نگاه به زنان بیوه در چند دهه اخیر و مشكلات آنها

چرا بیوه ؟

چرا بیوه ؟
روایت یك قصه دردناك یك كلمه ای:

اجاره !

اجاره !
واكنش یك هنرمند به قتل رومینا

ما چه كردیم كه فاجعه رومینا رخ ندهد؟!

ما چه كردیم كه فاجعه رومینا رخ ندهد؟!

كشف بیشتر از ۱۶ تن موادمخدر در كشور طی هفته گذشته

كشف بیشتر از ۱۶ تن موادمخدر در كشور طی هفته گذشته

كمك ۱۰۰ میلیاردی تهرانی ها به مراكز نیكوكاری امسال

كمك ۱۰۰ میلیاردی تهرانی ها به مراكز نیكوكاری امسال

شورای صنفی نمایش زیر سایه كرونا

شورای صنفی نمایش زیر سایه كرونا

ملاك تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی چیست؟

ملاك تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی چیست؟

سامانه سخا فضایی برای خیر و احسان به نیازمندان

سامانه سخا فضایی برای خیر و احسان به نیازمندان
با پیگیری ستاد جبران خسارات كرونا در انجمن صنفی تماشاخانه های ایران:

اعطای وام قرض الحسنه ضروری به كاركنان تماشاخانه ها

اعطای وام قرض الحسنه ضروری به كاركنان تماشاخانه ها

امكان اعلام غیرحضوری سابقه بیمه به موسسات فراهم گردید

امكان اعلام غیرحضوری سابقه بیمه به موسسات فراهم گردید
مدیركل برنامه ریزی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری:

سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده، نقشه راهی برای ارتقای عدالت جنسیتی است

سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده، نقشه راهی برای ارتقای عدالت جنسیتی است
لینک دوستان بازی اندروید