آرشیو مطالب : شركت

خانواده نورالدین مستند می شود

خانواده نورالدین مستند می شود
گفت وگو بازی اندروید با دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی

كرونا باز هم تغییراتی را به جشنواره تئاتر دانشگاهی تحمیل كرد

كرونا باز هم تغییراتی را به جشنواره تئاتر دانشگاهی تحمیل كرد
با وجود اكران آنلاین و سینما ماشین

خروج حاتمی كیا در اكران اول تیر ماه

خروج حاتمی كیا در اكران اول تیر ماه
سالاری خبر داد:

پیش بینی افزایش 10 برابری تسهیلات قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی

پیش بینی افزایش 10 برابری تسهیلات قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی

شورای صنفی نمایش زیر سایه كرونا

شورای صنفی نمایش زیر سایه كرونا
با پیگیری ستاد جبران خسارات كرونا در انجمن صنفی تماشاخانه های ایران:

اعطای وام قرض الحسنه ضروری به كاركنان تماشاخانه ها

اعطای وام قرض الحسنه ضروری به كاركنان تماشاخانه ها

اثرات بحران كرونا بر هزینه های تامین اجتماعی

اثرات بحران كرونا بر هزینه های تامین اجتماعی

تمدید مهلت دریافت فیلم های موبایلی جشنواره یك دقیقه قرنطینه

تمدید مهلت دریافت فیلم های موبایلی جشنواره یك دقیقه قرنطینه

ثبت نام ۶۷۰ هزار نفر جهت استفاده از بیمه بیكاری كرونا

ثبت نام ۶۷۰ هزار نفر جهت استفاده از بیمه بیكاری كرونا
لینک دوستان بازی اندروید