مطالب بازی اندروید


احتمال بروز یک تاخیر طولانی در ماموریت مریخی ژاپن

احتمال بروز یک تاخیر طولانی در ماموریت مریخی ژاپن
هوای پاك با دانش بنیان ها؛

تولید دستگاه غبارسنج دودکش با یک سوم قیمت نمونه های خارجی

تولید دستگاه غبارسنج دودکش با یک سوم قیمت نمونه های خارجی

نودمین مأموریت مداری اسپیس ایکس انجام شد

نودمین مأموریت مداری اسپیس ایکس انجام شد

نرم افزار مدیریت ساختمان

نرم افزار مدیریت ساختمان

دستاورد جدید برای ذخیره انبوهی از داده ها در الماس

دستاورد جدید برای ذخیره انبوهی از داده ها در الماس
قانونی درباره كنتورهای آب؛

چت جی پی تی در برزیل لایحه حقوقی تولید کرد!

چت جی پی تی در برزیل لایحه حقوقی تولید کرد!

کشف یک دریاچه مملو از لیتیوم در آمریکا

کشف یک دریاچه مملو از لیتیوم در آمریکا

انتشار فراخوان تشکیل خوشه های پژوهشی چند تخصصی

انتشار فراخوان تشکیل خوشه های پژوهشی چند تخصصی
رئیس بنیاد ملی نخبگان در مراسم سالگرد شهادت دكتر شهریاری مطرح كرد

تربیت گری و نخبه پروری خاصیت شهید شهریاری بود

تربیت گری و نخبه پروری خاصیت شهید شهریاری بود
نفوذ فناوری در حوزه بهداشت

جلوگیری از خروج ۷ میلیون دلاری ارز با تولید نانو داروی درمان سرطان

جلوگیری از خروج ۷ میلیون دلاری ارز با تولید نانو داروی درمان سرطان
لینک دوستان بازی اندروید
بازی اندروید