آرشیو مطالب : صفحه ی ۲


ارتباط مخابراتی بین نانوزیست حسگرها در خون

ارتباط مخابراتی بین نانوزیست حسگرها در خون

کنگره پانزدهم پیشگامان پیشرفت با طعم تحول و جوانان

کنگره پانزدهم پیشگامان پیشرفت با طعم تحول و جوانان
یك مقام مسئول معاونت علمی خبر داد؛

طراحی پلت فرم بومی خودروی الکتریکی با کمک خودروسازان

طراحی پلت فرم بومی خودروی الکتریکی با کمک خودروسازان

تبیین فرصت های شغلی حوزه بیوتکنولوژی در دانشگاه تهران

تبیین فرصت های شغلی حوزه بیوتکنولوژی در دانشگاه تهران

پرورش استخوان گاو برای گرافت های دندانی

پرورش استخوان گاو برای گرافت های دندانی

هشدار پوتین به غرب درباره ی هوش مصنوعی

هشدار پوتین به غرب درباره ی هوش مصنوعی
آکادمی قهوه آمارو،

بهترین آکادمی باریستا و کافه داری در تهران

بهترین آکادمی باریستا و کافه داری در تهران

رقیب گرافن با ساختار دو بعدی و استحکام و رسانایی بالاتر تولید شد

رقیب گرافن با ساختار دو بعدی و استحکام و رسانایی بالاتر تولید شد

سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد

سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد

درب های اتوماتیک شیشه ای چیست؟

درب های اتوماتیک شیشه ای چیست؟
لینک دوستان بازی اندروید
بازی اندروید