بازی اندروید

مشوق هایی برای افزایش جمعیت از افزایش وام ازدواج تا وام فرزندآوری و مسکن

مشوق هایی برای افزایش جمعیت از افزایش وام ازدواج تا وام فرزندآوری و مسکن

بازی اندروید: با تصویب روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس، مبلغ وام ازدواج برای سال آینده به ۱۵۰ میلیون تومان به هر یک از زوجین کمتر از ۲۵ سال و زوجه های کمتر از ۲۳ سال و ۱۲۰ میلیون تومان برای سایر زوجین رسید و مقرر شد به منظور تشویق زوجین به فرزندآوری به ازای هر فرزند و با در نظر گرفتن ترتیب تولد از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام فرزندآوری پرداخت گردد.


به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، با تصویب روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، مبلغ وام ازدواج برای سال آینده به ۱۵۰ میلیون تومان برای زوجهای کمتر از ۲۵ و زوجه های کمتر از ۲۳ سال و ۱۲۰ میلیون تومان برای سایر زوجین رسید که باز پرداخت آن ۱۰ ساله است و بانکها مکلف اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با دریافت سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
بر این اساس به قول رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، به هر یک از زوجین که تاریخ عقد آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ باشد ۱۲۰ میلیون تومان و به زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال، ۱۵۰ میلیون تومان وام ازدواج تعلق می گیرد.
در واقع مطابق با متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مورد بند الف «تبصره ۱۶-تسهیلات تکلیفی» لایحه بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده های قرض الحسنه و صددرصد سپرده های جاری شبکه بانکی، تسهیلات قرض الحسنه مبحث این بند را از راه بانکهای عامل پرداخت کند و بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با دریافت سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها برپایه قانون جوانی جمعیت؛ یک میلیارد و دویست (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت 10 ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ازای هر فرزند چقدر است؟ همینطور مطابق با متن مصوبه یاد شده در مورد بند الف «تبصره ۱۶-تسهیلات تکلیفی» لایحه بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود و در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام با در نظر گرفتن ترتیب تولد به زوجین تعلق می گیرد.
وام ۲۲۰ میلیون تومانی برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند از طرفی تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخوست خانواده) با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
مطابق با مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی موظف است آئین نامه اجرای بند الف «تبصره ۱۶-تسهیلات تکلیفی» لایحه بودجه سال آینده را حداکثر تا اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانکهای عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید.
همینطور بانک مرکزی مکلف است جهت مشاهده تعداد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی در کل این بند و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیلات مبحث بند (الف)، به تفکیک نوع وام و استان و بانک پرداخت کننده، سامانه ای برخط (دارای تارنمای اینترنتی) بوجود آورده و به صورت ماهانه این سامانه را به روز و اطلاعات مربوطه را جهت اطلاع عموم مردم منتشر کند و گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک مرتبه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی، اجتماعی و دیوان محاسبات کشور عرضه نماید.
بیشتر بخوانید:
وام فرزندآوری افزایش پیدا کرد/ اختصاص منابعی برای اشتغالزایی
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، مطابق با ماده ۶۸ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، به منظور پشتیبانی از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد آنها نگذشته باشد و تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ به منظور کاهش سن ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال (مردان) و زوجه های زیر ۲۳ سال (زنان) حائز شرایط دریافت وام ازدواج، ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین ۷۰ میلیون تومان بود.
در این راستا بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه ها را به منزله ضمانت می پذیرفتند که گاها تخلفاتی هم در این حوزه انجام شده و بانکها از پردخت وام ازدواج به جوانان ممانعت کرده یا شرایط پرداخت را سخت می کردند.
بعضا متقاضیان وام ازدواج عنوان می کردند که بانکها اصلا حساب یارانه را بعنوان ضمانت قبول نمی کنند و از متقاضیان دو یا سه ضامن کارمند رسمی می خواهد و بانک مرکزی هم در این باره اینطور پاسخ داد که تعداد ضامن ها در متن قانون پیشبینی نشده و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است که بر این اساس به تشخیص بانکها امکان دارد تعداد ضامن ها کم یا زیاد شود.
مطابق قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده از قانون (ماده ۶۸) به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است و عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
از طرفی تمامی بانکها موظف اند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
همینطور مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ مبحث این ماده و تبصره های آن اضافه می شود که با تصویب مجلس مبلغ وام ازدواج برای زوج های کمتر از ۲۵ و زوجه های کمتر از ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ می شود.
منبع:

1400/11/19
22:57:48
5.0 / 5
987
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
بازی اندروید