بازی اندروید

تاثیر كرونا بر بیمه پردازی

تاثیر كرونا بر بیمه پردازی

بازی اندروید: مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی ضمن بررسی مهمترین برنامه ها و طرح های آماری در سازمان تامین اجتماعی، آماری از آخرین تعداد بیمه شدگان و كارگاه های فعال تحت پوشش تامین اجتماعی را اعلام نمود.


دکتر حسام نیکوپور در گفت و گو با ایسنا، باتوجه به فرارسیدن اول آبان ماه، روز آمار و برنامه ریزی اظهار نمود: اول آبان هر سال در تقویم رسمی کشور بعنوان روز آمار و برنامه ریزی نامگذاری شده است. سازمان تامین اجتماعی نیز جزئی از شبکه آماری کشور است.
وی ادامه داد: روز آمار را به فعالان حوزه آمار تبریک می گویم و امیدوارم آمار به شفافیت و عملکرد سازمان ها و تقویت حوزه تصمیم گیری کمک نماید. باتوجه به پوشش نیمی از جمعیت کشور، خودمان را با اطلاعات مختلف موجود در بانکهای اطلاعاتی شامل کارگاهها، دستمزد، حوزه درمان و حوزه اقتصادی در این شبکه تعریف می نماییم تا به نظام تصمیم سازی کشور کمک نماییم.
مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی با اعلان اینکه امسال شعار آماری سازمان تامین اجتماعی «ارتباط آماری، اعتبار سازمانی» است اظهار داشت: تبادل آمار در یک شبکه منجر به افزایش کیفیت آن می شود و ضمن شفافیت، به نظام تصمیم سازی کشور برای اتخاذ تصمیمات بهتر کمک می نماید.
نیکوپور افزود: هم اکنون جزو سازمان های پیشرو در آمار ثبتی هستیم. از سال ۸۱ نظام آماری ثبتی را در حوزه بیمه ای آغاز کردیم و الان پایگاههای داده ای ما رکورد بالایی دارند تا جایی که جزو بزرگترین پایگاههای داده ای کشور نیز محسوب می شوند. ما حالا بجای ثبت آماری صرف، بیشتر به دنبال پیدا کردن الگوهای رفتاری ذینفعان، کمک به بهبود فرایندها، کشف تقلب ها، اصلاح بخشنامه ها، شناسایی گلوگاه ها، کنترل هزینه ها و راهکارهای افزایش درآمدها در داخل سازمان هستیم.
وی ادامه داد: در بیرون از سازمان نیز به دستگاه های مرتبط کمک می نماییم. بعنوان مثال به وزارت صنعت در زمینه تغییرات اشتغال کارگاههای صنعتی، نرخ دستمزدهای دریافتی در کارگاهها، به وزارت رفاه در زمینه تکمیل بانک اطلاعات رفاه ایرانیان جهت شناسایی دهک های درآمدی، خدمات حمایتی که افراد می خواهند دریافت نمایند، پرداخت یارانه ها و... کمک می نماییم. با وزارت بهداشت تبادل داده داریم و در مجموع تلاش می نماییم یک نظام رفاه اجتماعی جامعی داشته باشیم.
مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی درباره اتصال داده ای با سازمان ثبت احوال اظهار داشت: از قبل سال ۸۹ که هدفمندسازی یارانه ها در کشور به اجرا در آمد زیر ۲۰ درصد افراد در بانکهای اطلاعاتی ما دارای کدملی بودند، اما از آن پس خیلی از دستگاه ها اطلاعات افراد تحت پوشش خودرا با کدملی ثبت کردند.
نیکوپور اضافه کرد: سازمان ثبت احوال نیز کمک کرد تا این ارتباط برقرار شود. حالا حدودا بیشتر بانکهای اطلاعاتی کشور می توانند بوسیله کدملی با یکدیگر ارتباط داشته باشند. مشکل چندانی دراین زمینه وجود ندارد. در این میان مسئله مهم آن است که در جریان توسعه این ارتباطات، منشور محرمانگی و سطح بندی اطلاعات اهمیت پیدا می کند.
بگفته وی سازمان از سال ۹۲ به این سو، کمیته صیانت از آمار و اطلاعات طراحی نموده است. درباره اطلاعات هویتی که مقرر است با دستگاه دیگری تبادل شود در این کمیته تصمیم گیری می کنند.
مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی درباره بروزرسانی های آماری در سازمان تامین اجتماعی نیز توضیح داد و در این زمینه اظهار نمود: طبق قانون هرکارفرما تا یک ماه بعد فرصت دارد فهرست بیمه شدگانش را ارسال نماید. حدود ۲۰ درصد کارگاه ها نیز از معافیت هایی برخوردار می باشند و تا دوماه فرصت دارند. در نتیجه آمار بروز بیمه شدگان مربوط به دوماه قبل تر است. اما اقلام آماری دیگری چون تعداد مستمری بگیران، حوادث، تعهدات کوتاه مدت و جریان مالی به روز است.
نیکوپور درباره بازبینی در مفاهیم و قوانین بیمه ای نیز توضیح داد و اظهار داشت: هر قلم آماری دارای یک شناسنامه آماری است و مشخص می کند که منطق شمارش چگونه باشد. حالا همه اقلام آماری ما دارای شناسنامه هستند و به دنبال آن هستیم که گواهی کیفیت اقلام آماری را از مرکز آمار دریافت نماییم.
نیکوپور درباره طرح های آماری که حالا در سازمان تامین اجتماعی در دست اجراست نیز اظهار داشت: یک تغییر ساختار در سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد که از شروع سال ۹۹ به اجرا درآمد. حوزه آمار زیرمجموعه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بود اما بواسطه وظیفه ذاتی نظارتی که دارد سال ها طول کشید تا مرکز فناوری، اطلاعات، آمار و محاسبات شکل بگیرد که فناوری و آمار زیرمجموعه این مرکز هستند.
وی ادامه داد: ذیل مدیریت آمار، یک گروه هوش مصنوعی داریم که داده کاوی آماری را انجام می دهد. داده کاوی قبلا متولی مشخص نداشت و هر معاونت و گروهی جداگانه این کار را انجام می داد. یکی از طرح هایی که امسال دنبال می نماییم طراحی داشبوردهای مدیریتی است که البته وجود دارد اما تجمیع شده نیست و پراکنده است. این امر نیز موجب افزایش کیفیت اقلام آماری می شود.
مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی درباره تاثیر کرونا بر آمارهای بیمه ای اظهار داشت: کرونا تاثیر گذار بوده است. در اسفند ۹۸، حدود ۱۴ میلیون و ۱۴۷ هزار بیمه شده داشتیم که در تیرماه سال ۹۹ به ۱۳ میلیون و ۹۶۶ هزار نفر رسیده است. در کل تعداد بیمه شدگان ما ۱.۳ درصد کاهش یافته است.
نیکوپور افزود: اما مهم این است که این رقم را در اجزای این آمار ببینید. در روند کار، در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه، هر ماه تعداد بیمه شدگان ما حدود نیم درصد افزوده شده است که البته آمار بدون احتساب بیمه بیکاری است. سرجمعِ کل بیمه شدگان ما کم نشده است، اما در مقایسه اسفند ۹۸ با تیرماه ۹۹ مقداری کاهش داشته ایم.
وی ادامه داد: شمار بیمه شدگان الزامی در تیر ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۱.۷ درصد کاهش یافته است و از ۹ میلیون و ۹۳۰ هزار به ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر رسیده است اما در بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد، تعداد بیمه شدگان ما ۵ درصد افزایش یافته است. ترکیب اینها را باید درنظر گرفت.
مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی با اشاره به آمار بیمه پردازان اظهار داشت: بیمه پرداز کسی است که در آخرین ماه حق بیمه پرداخت کرده است که سه حالت دارد. یا می توانند تنها حق بیمه بدهند و فهرست رد نکنند، یا تنها فهرست رد کنند و حق بیمه را ندهند و یا می توانند هم حق بیمه را بدهند و هم فهرست رد کنند. در دوران کرونا سهم کسانی که فهرست تنها می دادند و حق بیمه نمی دادند بیشتر شده و به این معناست که ما ریزش بیمه شده به آن معنا نداریم بلکه کیفیت پرداخت تغییر کرده است.
وی ادامه داد: در واقع یکسری بیمه پردازان بدهکاری می شوند و مطالبات جزو دیونشان می رود، از آن سو هم در ۱۰ رشته معافیت هایی اعلام گردید اما در مجموع کرونا روی حوزه بیمه ای درباب نوع بیمه و... تاثیر آنچنانی نداشته است.
نیکوپور با اعلان اینکه تعداد کارگاههای تحت پوشش نیز کاهش یافته است و از یک میلیون و ۳۱۷ هزار کارگاهی که تحت پوشش داشته ایم به یک میلیون و ۲۹۷ هزار کارگاه در تیرماه رسیده ایم اظهار داشت: تعداد کارگاههای تحت پوشش ما ۱.۶ درصد کاهش یافته است. در صورتیکه در سالهای گذشته روند صعودی داشته ایم ولی حالا بواسطه کرونا با کاهش روبه رو شده ایم هرچند آنقدر شدید نبوده است.
بگفته مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، هم اکنون سازمان تامین اجتماعی سه میلیون و ۹۵۴ هزار مستمری بگیر دارد که از این تعداد دومیلیون و ۹۰۰ هزار نفر تبعی دارند و مجموع مستمری بگیران اصلی و تبعی به ۶میلیون و ۸۹۰ هزار نفر می رسد. نسبت پشتیبانی بیمه شده به مستمری بگیر نیز کاهشی است که تعادل منابع و مصارف سازمان را با مشکل مواجه می کند و الان این نسبت ۴.۶ دهم است.
منبع:

1399/07/30
22:42:36
5.0 / 5
1732
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
بازی اندروید