بازی اندروید

اعلام نتایج ارزیابی مقالات یك كنفرانس تئاتری

اعلام نتایج ارزیابی مقالات یك كنفرانس تئاتری

نتایج نهایی ارزیابی مقالات اولین کنفرانس ملی نمایشنامه‏ پژوهی ایران اعلام گردید.


به گزارش بازی اندروید به نقل از مشاور رسانه ای، دبیرخانه‌ی «نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه ‏پژوهی ایران» ضمن سپاس از همه‌ی پژوهشگرانی که چکیده و اصل مقاله‌ی خودرا در مهلت مقرر به کنفرانس ارسال کرده ‏اند، خبر داد: با همیاری اعضای هیئت علمی و کمیته‌ی داوران، کلیه‌ی مقالات ارزیابی شد و جمع‏بندی نظر داوران درباره‌ی مقالات پذیرفته شده، در سه بخش به ترتیب الفبایی عنوان مقاله اعلام گردید.
این سه بخش شامل: الف- مقالاتی که جهت بررسی به مجلات علمی-پژوهشی همکار با کنفرانس ارسال می شود. (۱۹ مقاله)، ب - مقالاتی که برای سخنرانی در کنفرانس و چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس (ISC) پذیرفته شده‏ است. (۳۰ مقاله) و ج - مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس (ISC) پذیرفته شده است. (۲۳ مقاله) است.
نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه‏ پژوهی ایران در ایام ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹، به دبیریِ پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی از طرف «کانون نمایشنامه‏ نویسان و مترجمان خانه‌ی تئاتر ایران» با مشارکت «مؤسسه‌ی فرهنگی هنری سپندار جاودان خرد»، در فضای مجازی برگزار می شود.
الف- مقالاتی که جهت بررسی به مجلات علمی- پژوهشی همکار با کنفرانس ارسال می شود:
۱. اهمیت نمادپردازی در نمایشنامه نویسی بعد از انقلاب اسلامی ایران
۲. بررسی تطبیقی جلوه های پنهان دراماتیک در نمایشنامه «مرگ یزگرد بهرام بیضایی» و فیلمنامه‌ی «ماهی و گریه شهرام مکری» با رویکرد انسان شناسی نمادین
۳. بررسی تطهیر یا تفسیر شخصیت ضحاک در اقتباس بهرام بیضایی از شاهنامه‌ی فردوسی در نگارش نمایشنامه‌ی «اژدهاک»
۴. بررسی چگونگی تبدیل یافته های پژوهش میدانی به درام مستند، برپایه‌ی دیدگاه ستمدیدگان بوال (نگارش نمایشنامه‌ی «فریک» بر طبق تجربه‌ی زیسته‌ی کودکان و نوجوانان در کمپ ترک اعتیاد).
۵. بررسی نمایشنامه های کودک جبار باغچه بان؛ با تمرکز بر تأثیر ادبیات عامیانه و توجه به نقش دختران در نمایشنامه ها.
۶. تحلیل گفتگو و گفتگومندی در نمایش نامه‌ی «صیادان» اثر اکبر رادی.
۷. ترجمه‌ی فرهنگی در ادبیات نمایشی دوران پهلوی اول و دوم (۱۳۳۰-۱۳۰۰) با نگاهی به دو نمایشنامه از رفیع حالتی و معزالدیوان فکری.
۸. نظریه روایت در ترجمه‌ی مجدد متون نمایشی؛ مطالعه‌ی موردی ترجمه‏ های مجدد «در انتظار گودو».
۹. جستاری درخصوص ضرورت سنجش، تأمل و بازبینی درباره‌ی اصطلاح «نمایشنامه» با تاکید بر گفتمان های نو در مطالعات تئاتر و هنرهای دراماتیک
۱۰. خوانشی نو از بازآفرینی هویّت ملّی در اندیشه‌ی ادبیات نمایشی کودک و نوجوان ایران.
۱۱. رفتارشناسی مارکسیست های ایرانی از دریچه‌ی نشانه‏ شناسی فرهنگی با تمرکز بر فعالیت‏های عبدالحسین نوشین و نمایشنامه‌ی «مرغ سحر».
۱۲. ریخت شناسی نمایش های عامیانه‌ی زنانه.
۱۳. شخصیت‏ پردازی نمایشنامه های کودکان (نگاهی به مجموعه‌ی ۸ جلدی نمایشنامه‌ی کودک امروز).
۱۴. گسست و پیوستگی فرهنگی تئاتر ایران در برخورد با سنت و تجدد پهلوی اول؛ بررسی موردی نمایشنامه‌ی «جعفرخان از فرنگ برگشته» اثر حسن مقدم.
۱۵. مطالعه‌ی تطبیقی اساطیر ترکیبی و پیکرگردانی در آثار بهرام بیضایی و غلامحسین ساعدی برمبنای نظریه‌ی بیش‏ متنیت ژراژ ژنت
۱۶. مطالعه‌ی جنبه های نمایشی خاطره و خودنگاری در ادبیات نمایشی برمبنای آراء ریکور با نگاهی به دو نمایشنامه از علیرضا نادری و ساناز بیان
۱۷. نشانه شناسی زبان نمایشی در ادبیات دراماتیک با رویکرد استعاره و مجاز
۱۸. نمود جنبه‏ های گزاره گرایانه در دو نمایشنامه «موش» و «پرواربندان»
۱۹. واکاوی قابلیت‏های نمایشی منظومه‏ های نیما یوشیج با تاکید بر آرای ارسطو، درباره‌ی درام (مورد پژوهی: خانه‌ی سریویلی)
ب - مقالاتی که برای سخنرانی در کنفرانس و چاپ در مجموعه مقالات (ISC) پذیرفته شده‏ است:
۱. آخوندزاده و ذهنیت انتقادی
۲. اهمیت نمادپردازی در نمایشنامه نویسی بعد از انقلاب اسلامی ایران
۳. نخستین زن نمایشنامه نویس برای کودکان ناشنوا
۴. بررسی تطبیقی جلوه‏ های پنهان دراماتیک در نمایشنامه «مرگ یزگرد بهرام بیضایی» و فیلمنامه‌ی «ماهی و گریه شهرام مکری» با رویکرد انسان شناسی نمادین
۵. بررسی تطبیقی و تحلیلی روایت شناسی غیرطبیعی در نمایشنامه‏ های دهه‌ی چهل و هشتاد خورشیدی ایران؛ مطالعه موردی: عباس نعلبندیان و بهمن فرسی (دهه‌ی چهل)، محمد رحمانیان و نغمه ثمینی (دهه‌ی هشتاد)
۶. بررسی تعارض سنت و مدرنیسم در نمایشنامه‌ی «جعفرخان از فرنگ آمده»؛ تقابل ایرانیان با دنیای جدید در اولین نمایش ایرانی
۷. بررسی چگونگی تبدیل یافته های پژوهش میدانی به درام مستند، برپایه‌ی دیدگاه ستمدیدگان بوال (نگارش نمایشنامه‌ی «فریک» بر طبق تجربه‌ی زیسته‌ی کودکان و نوجوانان در کمپ ترک اعتیاد)
۸. بررسی نمایشنامه‏ های کودک جبار باغچه‏بان؛ با تمرکز بر تأثیر ادبیات عامیانه و توجه به نقش دختران در نمایشنامه‏ ها
۹. پژوهشی در خاصیت های نمایشنامه ای میرنوروزی برمبنای آرای باختین
۱۰. تأثیر ادب فارسی بر نمایشنامه نویسان مدرن
۱۱. تحلیل ساختاری تئاتر دفاع مقدس از منظر هنر متعهد
۱۲. تحلیل ساختمایه ای و موضوعی نمایشنامه نویسان دانشجویی با تمرکز بر آثار برگزیده جشنواره تئاتر دانشجویی
۱۳. تحلیل گفتگو و گفتگومندی در نمایشنامه‌ی «صیادان» اثر اکبر رادی
۱۴. ترجمه‌ی آثار نمایشی در دوره‌ی قاجار و مشروطه (نخستین زن ایرانی مترجم نمایشنامه)
۱۵. ترجمه‌ی فرهنگی در ادبیات نمایشی دوران پهلوی اول و دوم (۱۳۳۰-۱۳۰۰) با نگاهی به دو نمایشنامه از رفیع حالتی و معزالدیوان فکری
۱۶. تفاوت دیدگاه چهار نمایشنامه نویس مطرح معاصر (ساعدی، رادی، چرمشیر، رحمانیان) برمبنای تحولات فرهنگی و اجتماعی در بیان نقش زنان در آثار خود
۱۷. نظریه روایت در ترجمه‌ی مجدد متون نمایشی؛مطالعه‌ی موردی ترجمه‏ های مجدد «در انتظار گودو»
۱۸. جستاری درخصوص ضرورت سنجش، تأمل و بازبینی درباره‌ی اصطلاح «نمایشنامه» با تاکید بر گفتمان های نو در مطالعات تئاتر و هنرهای دراماتیک
۱۹. خوانشی نو از بازآفرینی هویّت ملّی در اندیشه‌ی ادبیات نمایشی کودک و نوجوان ایران
۲۰. رفتارشناسی مارکسیست‏های ایرانی از دریچه‌ی نشانه‏ شناسی فرهنگی با تمرکز بر فعالیت‏های عبدالحسین نوشین و نمایشنامه‌ی «مرغ سحر»
۲۱. ‏ریخت‏ شناسی نمایش‏های عامیانه‌ی زنانه
۲۲. شخصیت‏پردازی نمایشنامه‏ های کودکان (نگاهی به مجموعه‌ی ۸ جلدی نمایشنامه‌ی کودک امروز)
۲۳. شگردهای اقتباس از متون کهن برای نمایشنامه‏ های مخصوص نوجوانان؛ مطالعه‌ی موردی شش نمایشنامه‌ی اقتباسی از شکرخدا گودرزی
۲۴. قابلیت دراماتیک شعر معاصر با تاکید بر شعر «نام تمام مردگان یحیی است» از محمدعلی سپانلو
۲۵. مطالعه‌ی تطبیقی اساطیر ترکیبی و پیکرگردانی در آثار بهرام بیضایی و غلامحسین ساعدی برمبنای نظریه‌ی بیش‏ متنیت ژراژ ژنت
۲۶. مطالعه‌ی چگونگی شکل گیری نمایشنامه از آیین‏ های نمایشی مربوط به درخت و انسان با تاکید بر نظریه‌ی «محیط شناسی فرهنگی» ژولین استیوارد
۲۷. مطالعه‌ی نمایشنامه‏ های میرزاده عشقی از دیدگاه تاریخ گرایانه‌ی جدید
۲۸. نشانه شناسی زبان نمایشی در ادبیات دراماتیک با رویکرد استعاره و مجاز
۲۹. نمود جنبه‏ های گزاره گرایانه در دو نمایشنامه «موش» و «پرواربندان»
۳۰. واکاوی قابلیت‏های نمایشی منظومه‏ های نیما یوشیج با تاکید بر آرای ارسطو، درباره‌ی درام (مورد پژوهی: خانه‌ی سریویلی)
ج - مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس(ISC) پذیرفته شده است:
۱. بدن ایدئولوژیک: تأثیر گفتمان شرق شناسی وارونه؛ بازنمایی بدن ایدئولوژیک در ادبیات نمایشی ایران
۲. بررسی انواع آیرونی از منظر داگلاس کالین موکه در نمایشنامه های علیرضا نادری؛ بررسی موردی نمایش نامه های «سعادت لرزان مردمان تیره روز» و «دیوار»
۳. بررسی تطبیقی جنبه های دراماتیک دو داستان «کنیزک و پادشاه» در مثنوی مولوی و «بیژن و منیژه» شاهنامه‌ی فردوسی، با رویکرد نمایشی ارسطو
۴. بررسی ساختارگرایانه‌ی سه نمایشنامه‌ی «چوب به دست های ورزیل»، «آی بی کلاه، آی باکلاه» و «دعوت» از غلامحسین ساعدی برمبنای الگوی کنشگر گرماس
۵. بررسی کهن الگوی زن خردمند در نمایشنامه‌ی «شب هزار و یکم» بهرام بیضایی با رویکرد روانشناسانه‌ی مدل سه بعدی خرد آردلت
۶. بروز وضعیت اجتماعی ایرانیان در قرن ۱۹ میلادی در ادبیات نمایشی مذهبی و نسخه‏ های تعزیه
۷. بیگانه و بیگانگی در درام معاصر ایران؛ مطالعه موردی: آثار بهمن فرسی و بیژن مفید
۸. تأثیر زاویه‌ی دید مستندساز از واقعیت سوژه در مستند رادیویی بر پایه‌ی نظریه‏ های روایت
۹. تاثیر مسئله‌ی «اشتغال» در رشد و تحول «شخصیت» در نمایشنامه های دهه‌ی شصت اکبر رادی برمبنای نظریه‌ی «موقعیت منزلتی» ماکس وبر
۱۰. تحلیل تطبیقی اندیشه‌ی اساطیری سوفوکل و بهرام بیضایی در قالب آرای کمپبل
۱۱. تحلیل ساختاری اساطیر در دو نمایشنامه از بهرام بیضایی با رویکرد اسطوره‏شناسی کنش گرای ژورژ دومزیل (مرگ یزگرد و فتح‏نامه کلات)
۱۲. تحلیل ساختاری و مضمونی نمایشنامه‌ی «زمستان ۶۶» نوشته‌ی محمد یعقوبی
۱۳. تحلیل شخصیت های زن در سه نمایشنامه‌ی «افرا»، «نگین» و «خواب در فنجان خالی»، در قالب دانش انسان شناسی مارگارت مید
۱۴. شگردهای ایجاد تعلیق در درام نویسی و آثار اقتباسی از قصص آشنا با نگاه ویژه به داستان سیاوش
۱۵. طراحی موقعیت، زمان و مکان در تئاتر خیابانی باتوجه به نظریه‌ی تئاتر محیطی ریچارد شکنر
۱۶. قابلیت های نمایشی خسرونامه برای تبدیل به نمایشنامه‌ی سیاه بازی
۱۷. کارکرد اپوخه در نقد متون ادبیات نمایشی با بررسی موردی نمایشنامه های اکبر رادی
۱۸. گروتسک، مؤلفه ها و عملکرد آن در نمایشنامه های غلامحسین ساعدی
۱۹. مطالعه‌ی رضا کمال شهرزاد از رهگذر رمزگان‏های فرهنگ هزار و یک شبی با تمرکز بر نمایشنامه‌ی «شب هزار و یکم»
۲۰. ندبه نیایشگاه آناهیتا، طربنامه‌ی برناکشی
۲۱. واکاوی تحول نحوه‌ی نمایش معضلات زنانه از نمایش‏ های شادی آور زنانه به تئاتر
۲۲. واکاوی عوامل شکل دهنده به رابطه بالادست/ زیردست در محیط کار (با تمرکز بر نمایشنامه‏ های سیاه بازی)
۲۳. واکاوی مناسبات اجتماعیِ معاصر ایران، در آثار اکبر رادی بر پایه آرایِ تری ایگلتون
یادآور می شود، متعاقباً در باره‌ی جدول برنامه های کنفرانس و لینک شرکت در نشست ها اطلاع رسانی خواهد شد.منبع:

1399/12/16
14:00:01
0.0 / 5
1296
تگهای خبر: بازی , بدن , جوانان , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
بازی اندروید