آرشیو مطالب : تكنولوژی


زیبایی و احساساتی بودن را خصوصیت بارز دختران ندانیم

زیبایی و احساساتی بودن را خصوصیت بارز دختران ندانیم

گرمایش تابشی برای گرمایش استخر

گرمایش تابشی برای گرمایش استخر

اعلام جزئیات تفاهمنامه سینمایی ایران و چین

اعلام جزئیات تفاهمنامه سینمایی ایران و چین

نمایندگی اشنایدر الکتریک

نمایندگی اشنایدر الکتریک
زارع:

پیشنهاد حذف غربالگری زنان حامله را به حساب مجلس نگذارید

پیشنهاد حذف غربالگری زنان حامله را به حساب مجلس نگذارید
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك:

نگاه حمایتی از كودكان و نوجوانان باید در مقام قضا اعمال و اجرا شود

نگاه حمایتی از كودكان و نوجوانان باید در مقام قضا اعمال و اجرا شود

درمان افسردگی در گذر زمان

درمان افسردگی در گذر زمان
در گفت وگو با بازی اندروید اعلام شد

فناوری حقیقت مجازی در خدمت سالن های تئاتر

فناوری حقیقت مجازی در خدمت سالن های تئاتر

معرفی بهترین صرافی رمزارز

معرفی بهترین صرافی رمزارز

زنان ۳۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه ها

زنان ۳۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه ها

لزوم ایجاد زمینه مناسب برای ورود دختران فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار كار

لزوم ایجاد زمینه مناسب برای ورود دختران فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار كار
بازی اندروید