آرشیو مطالب : فناوری

با حكم رئیس جهاددانشگاهی؛

سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی انتخاب شد

سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی انتخاب شد
برای افزایش بارآوری درختان؛

محققان دانشگاه تهران یک ربات گرده افشان گردو ساختند

محققان دانشگاه تهران یک ربات گرده افشان گردو ساختند
توسط محققان چینی انجام شد؛

مهندسی ژنتیک موش های نابینا را درمان کرد

مهندسی ژنتیک موش های نابینا را درمان کرد
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری:

سهم دریا از امنیت غذایی را افزایش دهیم تا اقتصاد کشور رونق گیرد

سهم دریا از امنیت غذایی را افزایش دهیم تا اقتصاد کشور رونق گیرد
رئیس پارك علم و فناوری دانشگاه امیركبیر:

تعامل مجموعه های دانش بنیان و صنعت گران برای حل مسئله

تعامل مجموعه های دانش بنیان و صنعت گران برای حل مسئله
دستیار معاون علمی خبر داد:

ایجاد بازار بورس اختصاصی با شاخصهای ویژه برای دانش بنیان ها

ایجاد بازار بورس اختصاصی با شاخصهای ویژه برای دانش بنیان ها
توسط ستاد توسعه فناوری نانو؛

تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۱ برگزار می گردد

تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۱ برگزار می گردد
در برابر خوردگی و فرسایش؛

مقاومت تجهیزات و قطعات فلزی افزایش پیدا کرد

مقاومت تجهیزات و قطعات فلزی افزایش پیدا کرد
با برگزاری یك دوره آموزشی؛

کشت سلولی و بافت گیاهی در کشور توسعه می یابد

کشت سلولی و بافت گیاهی در کشور توسعه می یابد
برای شركت در نمایشگاه مخابرات؛

شرکتهای دانش بنیان ایرانی به ارمنستان می روند

شرکتهای دانش بنیان ایرانی به ارمنستان می روند

هندوستان میزبان فعالان زیست بوم هوشمندسازی شهرها می شود

هندوستان میزبان فعالان زیست بوم هوشمندسازی شهرها می شود

دستیار معاون علمی در ساماندهی و گسترش زیرساخت های فناوری منصوب گردید

دستیار معاون علمی در ساماندهی و گسترش زیرساخت های فناوری منصوب گردید
توسط معاونت علمی؛

رساله های حوزه آب و محیط زیست حمایت می شود

رساله های حوزه آب و محیط زیست حمایت می شود
در قالب شبكه آزمایشگاهی فناوری نانو؛

بیشتر از 2800 دستگاه نانو در اختیار محققان دانشگاهی قرار گرفت

بیشتر از 2800 دستگاه نانو در اختیار محققان دانشگاهی قرار گرفت
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری:

بومی سازی کامل انسولین و قلم آن

بومی سازی کامل انسولین و قلم آن

بهینه سازی انرژی و محیط زیست با ایده های نوآورانه

بهینه سازی انرژی و محیط زیست با ایده های نوآورانه
زارع پور در حاشیه هیئت دولت:

سامانه رادار گیم برای افزایش سرعت بازی ها شروع به کار کرد

سامانه رادار گیم برای افزایش سرعت بازی ها شروع به کار کرد
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت عنوان كرد:

اختصاص جایگاه ویژه فناوری در بیست و هشتمین جشنواره رازی

اختصاص جایگاه ویژه فناوری در بیست و هشتمین جشنواره رازی
در یك شركت دانش بنیان محقق شد؛

تولید آسفالت هوشمند برای کاهش تصادفات

تولید آسفالت هوشمند برای کاهش تصادفات

تور علم و فناوری ترکیه برای دانش بنیان ها

تور علم و فناوری ترکیه برای دانش بنیان ها

نخستین دوره آموزشی مالکیت فکری و ثبت اختراع

نخستین دوره آموزشی مالکیت فکری و ثبت اختراع
در یك شركت دانش بنیان؛

جرم نسوز کاربردی در کارخانه های فولاد تولید شد

جرم نسوز کاربردی در کارخانه های فولاد تولید شد
وزیر بهداشت عنوان كرد:

مجوز پنج واکسن کرونا تولید داخل در دولت سیزدهم صادر شد

مجوز پنج واکسن کرونا تولید داخل در دولت سیزدهم صادر شد
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

شروع جریان ورود و جذب نخبگان در دستگاه های دولتی

شروع جریان ورود و جذب نخبگان در دستگاه های دولتی

رویداد بهم رسانی نیاز و فناوری در حوزه معدن برگزار می گردد

رویداد بهم رسانی نیاز و فناوری در حوزه معدن برگزار می گردد
در پارك فناوری پردیس؛

برگزیدگان دستاوردهای پژوهشی دانش آموزی مورد تقدیر قرار گرفتند

برگزیدگان دستاوردهای پژوهشی دانش آموزی مورد تقدیر قرار گرفتند
زارع پور در حاشیه جلسه هیئت دولت:

ادعای پذیرش شروط ایران توسط اینستاگرام حدس و گمان است

ادعای پذیرش شروط ایران توسط اینستاگرام حدس و گمان است
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم خبر داد:

عرضه 425 فناوری توسط پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

عرضه 425 فناوری توسط پارک های علم و فناوری و مراکز رشد
یك مقام مسئول خبر داد؛

فعالیت بیشتر از  ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه معدن

فعالیت بیشتر از  ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه معدن
با حكم معاون وزیر بهداشت؛

سرپرست مدیریت فناوری موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی انتخاب شد

سرپرست مدیریت فناوری موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی انتخاب شد
بازی اندروید