آرشیو مطالب : كاربر


استفاده از جوانان در پستهای مدیریتی

استفاده از جوانان در پستهای مدیریتی

رادیو تئاتر در جشنواره فجر ماندنی است

رادیو تئاتر در جشنواره فجر ماندنی است
وزیر ارشاد عنوان كرد

اهالی فرهنگ، هنر و رسانه نظر دهند

اهالی فرهنگ، هنر و رسانه نظر دهند

اظهارات صریح رضا کیانیان درباره این روزهای هنرمندان

اظهارات صریح رضا کیانیان درباره این روزهای هنرمندان

كانكس سرویس بهداشتی پیشرو كانكس

كانكس سرویس بهداشتی پیشرو كانكس

راهكارهای افزایش امنیت فروشگاه ها با گیت فروشگاهی

راهكارهای افزایش امنیت فروشگاه ها با گیت فروشگاهی
واكنش حوزه هنری بعد از تخریب دو سینمای تاریخی مشهد:

ما مدعی هستیم

ما مدعی هستیم

تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر

تمدید فراخوان مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر

سینما قدس مشهد هم تخریب شد

سینما قدس مشهد هم تخریب شد

اعلام آزمون های جدید سنجش سلامت نوآموزان

اعلام آزمون های جدید سنجش سلامت نوآموزان

بهترین مركز خدمات ارزی بین المللی در كشور

بهترین مركز خدمات ارزی بین المللی در كشور

نگاه سعید عقیقی به نان روزانه ما

نگاه سعید عقیقی به نان روزانه ما

با دزدی كودكان و نوجوانان چگونه برخورد كنیم؟

با دزدی كودكان و نوجوانان چگونه برخورد كنیم؟

سینماها در حال از بین رفتن هستند

سینماها در حال از بین رفتن هستند
انجام پروژه متلب

پروژه سرا اوج دانش

پروژه سرا اوج دانش

۳۰۰۰ پزشك غیرطرف قرارداد به سامانه نسخه الكترونیك تأمین اجتماعی پیوستند

۳۰۰۰ پزشك غیرطرف قرارداد به سامانه نسخه الكترونیك تأمین اجتماعی پیوستند

یك سینمای قدیمی دیگر هم تعطیل شد

یك سینمای قدیمی دیگر هم تعطیل شد

چت یا گفتگوی اینترنتی

چت یا گفتگوی اینترنتی
بازی اندروید در گفتگو با عباس بهارلو مطرح كرد:

سینما ایران با یادگارهایش تخریب می شود؟

سینما ایران با یادگارهایش تخریب می شود؟

معرفی بهترین صرافی رمزارز

معرفی بهترین صرافی رمزارز
معاون رئیس جمهوری در امور زنان تاكید كرد

لزوم اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده

لزوم اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده
ابتكار:

آیت الله صانعی مرجعی بزرگ با نظرات مترقی در زمینه حقوق زن بود

آیت الله صانعی مرجعی بزرگ با نظرات مترقی در زمینه حقوق زن بود

آغاز جشنواره ونیز با یك اخطار جدی

آغاز جشنواره ونیز با یك اخطار جدی

همیاری نمایشی ایتالیا و ایران برای گذر از پاندمی كرونا

همیاری نمایشی ایتالیا و ایران برای گذر از پاندمی كرونا

فروش سینما شهر قشنگ با خاطراتش

فروش سینما شهر قشنگ با خاطراتش
چرایی سختگیری قانون در واگذاری سرپرستی كودك

فقر عاملی برای كودك فروشی

فقر عاملی برای كودك فروشی

ملاك تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی چیست؟

ملاك تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی چیست؟

پخش فیلم های برگزیده سه دوره المپیاد فیلم سازی در اینترنت

پخش فیلم های برگزیده سه دوره المپیاد فیلم سازی در اینترنت
بازی اندروید