آرشیو مطالب : كامپیوتر


با آقای کسوف و خسوف آشنا شوید!

با آقای کسوف و خسوف آشنا شوید!

دانشمندان تنها در ۱۵۰ دقیقه الماس ساختند

دانشمندان تنها در ۱۵۰ دقیقه الماس ساختند

ویدیو

ویدیو

شامپانزه ها رکورد حافظه حیوانات را شکستند

شامپانزه ها رکورد حافظه حیوانات را شکستند

کسب مدال المپیاد جهانی میکروالکترونیک توسط دانشجوی امیرکبیر

کسب مدال المپیاد جهانی میکروالکترونیک توسط دانشجوی امیرکبیر
از سوی پژوهشگران دانشگاه تهران محقق شد؛

طراحی نرم افزاری برای پیش گیری از بیماریهای آلزایمر و پارکینسون

طراحی نرم افزاری برای پیش گیری از بیماریهای آلزایمر و پارکینسون

کفشی با 240 سنسور برای ردیابی حرکات کل بدن

کفشی با 240 سنسور برای ردیابی حرکات کل بدن

روایتی از محمد صیاد در جشنواره سینما حقیقت

روایتی از محمد صیاد در جشنواره سینما حقیقت
دانشمندان پاسخ دادند:

آیا تصویری که از خود می بینیم با دید دیگران متفاوت است؟

آیا تصویری که از خود می بینیم با دید دیگران متفاوت است؟

اختتام خائن كشی با ضبط سكانس هایی از مصدق

اختتام خائن كشی با ضبط سكانس هایی از مصدق

رئیس فرهنگستان هنر حكم گرفت

رئیس فرهنگستان هنر حكم گرفت

نحوه عرضه خدمات اینترنتی به مددجویان با شیوع موج سوم كرونا

نحوه عرضه خدمات اینترنتی به مددجویان با شیوع موج سوم كرونا
بازی اندروید