آرشیو مطالب : نرم افزار


چگونگی دریافت ماهیانه غرامت مرخصی زایمان

چگونگی دریافت ماهیانه غرامت مرخصی زایمان
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار می كند؛

نشست تخصصی ساختار قدرت در خانواده

نشست تخصصی ساختار قدرت در خانواده

كاهش تبانی احتمالی پزشكان و داروخانه ها با نسخه الكترونیك

كاهش تبانی احتمالی پزشكان و داروخانه ها با نسخه الكترونیك

صدور دفترچه های بیمه كاغذی تا۳۰بهمن

صدور دفترچه های بیمه كاغذی تا۳۰بهمن

راه اندازی 170 مركز مثبت زندگی در تهران

راه اندازی 170 مركز مثبت زندگی در تهران

ممنوعیت بازدید از مراكز بهزیستی در عید قربان

ممنوعیت بازدید از مراكز بهزیستی در عید قربان
بازی اندروید