آرشیو مطالب : نرم افزار

از سوی پژوهشگران دانشگاه تهران محقق شد؛

طراحی نرم افزاری برای پیش گیری از بیماریهای آلزایمر و پارکینسون

طراحی نرم افزاری برای پیش گیری از بیماریهای آلزایمر و پارکینسون
برای افزایش بارآوری درختان؛

محققان دانشگاه تهران یک ربات گرده افشان گردو ساختند

محققان دانشگاه تهران یک ربات گرده افشان گردو ساختند

جمع آوری بیش از 1500 میلیارد زکات توسط کمیته امداد امسال

جمع آوری بیش از 1500 میلیارد زکات توسط کمیته امداد امسال

امکان مشارکت الکترونیکی بازنشستگان در طرح های صندوق بازنشستگی کشوری

امکان مشارکت الکترونیکی بازنشستگان در طرح های صندوق بازنشستگی کشوری
محققان دانشگاهی بررسی كردند

پریشانی زناشویی و راهکارهای کاهش آن

پریشانی زناشویی و راهکارهای کاهش آن
در گفت وگو با بازی اندروید تشریح شد

ضرورت اصلاح معایب قانون جوانی جمعیت

ضرورت اصلاح معایب قانون جوانی جمعیت

چگونگی دریافت ماهیانه غرامت مرخصی زایمان

چگونگی دریافت ماهیانه غرامت مرخصی زایمان
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار می كند؛

نشست تخصصی ساختار قدرت در خانواده

نشست تخصصی ساختار قدرت در خانواده

كاهش تبانی احتمالی پزشكان و داروخانه ها با نسخه الكترونیك

كاهش تبانی احتمالی پزشكان و داروخانه ها با نسخه الكترونیك

صدور دفترچه های بیمه كاغذی تا۳۰بهمن

صدور دفترچه های بیمه كاغذی تا۳۰بهمن

راه اندازی 170 مركز مثبت زندگی در تهران

راه اندازی 170 مركز مثبت زندگی در تهران

ممنوعیت بازدید از مراكز بهزیستی در عید قربان

ممنوعیت بازدید از مراكز بهزیستی در عید قربان
بازی اندروید