بازی اندروید
در نشست مشترك در صندوق نوآوری تاكید شد؛

لزوم بهره مندی از ظرفیت دانش بنیان ها برای رفع مسائل مناطق محروم

لزوم بهره مندی از ظرفیت دانش بنیان ها برای رفع مسائل مناطق محروم

به گزارش بازی اندروید، در یک نشست مشترک در محل صندوق نوآوری، بر لزوم بهره مندی از توان و ظرفیت دانش بنیان ها برای رفع چالش ها و مسائل مناطق محروم و ورود صندوق به حوزه پذیرش ریسک فناوری در این مناطق تاکید گردید.به گزارش بازی اندروید به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نشست بررسی نقش شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل مناطق محروم و کمتر برخوردار با هدف تدوین بسته راهبردی دراین زمینه، با حضور دکتر مصطفی زمانیان عضو هیئت عامل، دکتر روح الله ذوالفقاری معاون تسهیلات و تجاری سازی و دکتر سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر مرتضی فیروزآبادی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)، دکتر مهدی روح اللهی عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و رئیس اندیشکده پایا، دکتر روح الله حمیدی مطلق مؤسس شتاب دهنده نوآوری اجتماعی و رئیس شورای علمی جایزه نوآوری اجتماعی و صادق مفرد مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی در صندوق نوآوری و شکوفایی اجرا شد.
ضرورت عرضه ایده های جذاب برای تقویت مشارکت دانش بنیان در توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار
در این نشست دکتر مصطفی زمانیان، عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در سخنانی با طرح این سوال که چگونه می توانیم خدمات مختلف صندوق نوآوری را به سمت حل مسائل مناطق محروم و کمتر برخوردار هدایت کنیم؟ اظهار داشت: در این جهت باید جذابیت هایی برای شرکتهای دانش بنیان ایجاد نماییم تا به فعالیت بیشتر در این مناطق ترغیب شده و به دنبال عرضه راهکارهای فناورانه برای حل مشکلات این مناطق باشند.
وی با تأکید بر این که بخش قابل توجهی از مشکلات در حوزه محرومیت زدایی، به سبب فقر ادبیات مشترک پدیدار شده است، خاطرنشان کرد: نیازمند ایجاد زبان مشترک در این بخش هستیم. مصادیق محرومیت باید در ابتدا به صورت کامل و دقیق مشخص شود و در عین حال، اثر اجتماعی (social impaqct) طرح هایی که برای حل مسائل مناطق محروم عرضه می شوند، باید توسط کارگزاران تخصصی با دقت ارزشیابی شود. در حوزه عملیاتی هم معتقدم نیازمند حضور چند کارگزار رشد تخصصی هستیم تا بتوانند پل ارتباطی بین شرکتهای دانش بنیان و فعالان حوزه محرومیت زدایی باشند.
انجام سفرهای استانی با اولویت مناطق محروم و کمتربرخوردار در دستور کار صندوق نوآوری است
دکتر روح الله ذوالفقاری، معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی هم در ادامه این نشست تاکید کرد: ما در صندوق نوآوری سعی کردیم از ورود به فضای سیاست گذاری خودداری نماییم، اما در بعضی موارد سعی کردیم کنشگری هایی را به منظور کمک به شرکتهای دانش بنیان استانهای دور از مرکز و کمتر برخوردار انجام دهیم. یکی از این اقدامات، سهامداری در صندوق های پژوهش و فناوری استانی بود تا این صندوق ها شکل بگیرند و پس از شکل گیری و جا افتادن این صندوق ها، از آنها خارج می شویم. بعنوان مثال در استان کهگیلویه و بویر احمد، صندوق پژوهش و فناوری وجود نداشت و کمک کردیم تا این صندوق در این استان تشکیل گردد.
وی انجام سفرهای استانی با اولویت مناطق محروم و کمتربرخوردار را از اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه فناوری در این مناطق عنوان نمود و اظهار داشت: این سفرها در چارچوب یک هیئت کارشناسی به انجام می رسد که طی آن گروهی از همکاران صندوق طی چند روز، در منطقه مستقر شده و شرایط شرکت ها را بررسی می کنند و در روز پایانی نیز، رئیس صندوق نوآوری با سفر به استان، درمورد زمینه های گسترش و توسعه زیست بوم نوآوری در منطقه با مسؤلان استان گفتگو می کند.
ذوالفقاری با اشاره به این که مساله محرومیت زدایی می تواند بعنوان یکی از شاخصهای تصمیم گیری در صندوق نوآوری و شکوفایی ملاک عمل قرار گیرد، اظهار داشت: البته به شرط آن است که تعریف درست و دقیقی از محرومیت در اختیار داشته باشیم. باید مبحث محرومیت به درستی تعریف شود که این مورد در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها بسیار مؤثر خواهد بود.
مسائل مناطق محروم و کمتر برخوردار باید به درستی شناسایی و معرفی شود
دیگر سخنران این نشست دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی بود که در سخنانی با اشاره به این که با همکاری مشترک صندوق نوآوری، صندوق های پژوهش و فناوری، شرکتهای دانش بنیان و خیرین میتوان اقدامات مؤثری را برای حل مسائل مناطق محروم و کمتر برخوردار انجام داد، اظهار داشت: البته این مورد به شرطی قابلیت اجرا دارد که مسائل این مناطق به درستی شناسایی و معرفی شوند و در عین حال، دفاتر محلی فعالی در این منطقه با همکاری نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل گردد.
نیازمند تزریق نوآوری به حوزه اشتغال مناطق محروم هستیم
دکتر مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) هم در این جلسه با اشاره به پراکندگی جمعیت و ترکیب جمعیت غیرفعال کشور اظهار داشت: این پراکندگی نشان میدهد که باید توجه ویژه ای به بحث مشاغل خُرد داشته باشیم. البته این دسته از مشاغل اگر بخواهد اثر اقتصادی مطلوبی داشته باشد، باید با نوآوری ترکیب شود و ازاین رو نیازمند تزریق نوآوری به این حوزه هستیم.
وی همینطور با تأکید بر لزوم عرضه تعریفی مشخصی از مناطق محروم و کمتر برخوردار، تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که حدود ۹۰ درصد از مخاطبینی که برای اشتغال به کمیته امداد رجوع می کنند، دارای مدارک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم هستند، ازاین رو باید دقت نماییم که دراین زمینه (اشتغال)، مخاطبین کمیته امداد تغییر نکنند. در حوزه اشتغال در مناطق محروم با سه مؤلفه عوض نشدن مخاطب، وجود برخی محدودیت ها، پوشش ریسک شرکتهای دانش بنیان روبرو می باشیم که باید مورد توجه قرار گیرند تا بتوانیم اقدامات مؤثری برای حل مسائل و مشکلات مناطق محروم انجام دهیم.
ضرورت ورود صندوق نوآوری به حوزه پذیرش ریسک فناوری در مناطق محروم
دکتر مهدی روح اللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) هم در این جلسه با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری برای حل مشکلات مناطق محروم و کمتربرخوردار اظهار داشت: حوزه ریسک فناوری مساله بسیار جدی است و باید در زمینه توسعه فناوری در مناطق محروم، تمرکز بیشتری داشته باشیم. در این زمینه اگر صندوق نوآوری و شکوفایی بتواند به حوزه پذیرش ریسک فناوری ورود پیدا کند، می توانیم مصرف فناوری در مناطق محروم را توسعه دهیم.
وی اضافه کرد: اگر به دنبال حل مسائل مناطق محروم هستیم، باید میزان ریسک پذیری صندوق ها را هم بالا ببریم. بعنوان مثال، صندوق مخصوص مناطق محروم تأسیس نماییم که به صورت ویژه به حل مسائل و مشکلات این مناطق ورود کرده و ریسک این مورد را هم بپذیرد.
تشکیل صندوق های موضوعی برای حل مسائل کلیدی مناطق محروم و کمتر برخوردار
صادق مفرد، مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی هم دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی اظهار داشت: باید تلاش نماییم توان و ظرفیت دانش بنیان ها را به سمت حل مسائل مناطق محروم و کمتر برخودار سوق دهیم و در این جهت باید نظام حل مساله این مناطق را تدوین نماییم.
وی با طرح این پیشنهاد که برای حل مسائل کلیدی مناطق محروم و کمتر برخوردار، صندوق های موضوعی تشکیل گردد، اظهار داشت: در عین حال باید مشوق هایی را برای حضور و متمرکز شدن شرکتهای دانش بنیان برای حل مسائل مناطق محروم و کمتر برخوردار در نظر بگیریم. مجموعه های دانش بنیان که قابلیت حل مسائل این مناطق را دارند باید از نزدیک با مسائل و مشکلات این مناطق آشنا گردند تا بتوانند وارد میدان شده و پای کار بیایند.

1402/06/20
12:00:00
5.0 / 5
413
تگهای خبر: خدمات , شركت , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
بازی اندروید