بازی اندروید

اثرات بحران كرونا بر هزینه های تامین اجتماعی

اثرات بحران كرونا بر هزینه های تامین اجتماعی

بازی اندروید: درمان بیماران مبتلا به كرونا توسط سازمان تامین اجتماعی و حجم گسترده ای از فعالیت ها در این ایام سبب شده است كه مصارف مالیِ بخش درمان سازمان در سال 1398 به مرز 31 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 6000 میلیارد تومان بیشتر از بودجه مصوب این بخش برسد.


به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، با آغاز رشد شتابان شیوع ویروس از اوایل اسفندماه ۱۳۹۸ و نیاز به افزایش ظرفیت درمانی کشور جهت رسیدگی به امور بیماران کووید ۱۹ و ارائه‌ی خدمات به آنها، بنابر بخشنامه وزارت بهداشت، بستری و پذیرش بیماران غیراورژانسی در بیمارستان های عمومی از ۱۰ اسفندماه ممنوع گردید و همه‌ی بیمارستان ها به اضافه‌ی تمامی درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی شامل دانشگاهی و وابسته به ارگان هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی (به صورت تمام وقت و در مواقع نیاز، به صورت شبانه روزی) موظف شدند برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا آمادگی داشته باشند.
در این راستا بود که پذیرش بیماران الکتیو در تمامی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور کنسل شد.
همچنین، بمنظور دوشیفتی کردن درمانگاه ها و کلینیک های تابعه سازمان تامین اجتماعی، دستور اداری معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی در خصوص افزایش فعالیت ماهانه پزشکان عمومی ابلاغ گردید.
بعلاوه، در تعامل با وزارت بهداشت، مراکز آزمایشگاهی رفرنس و بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد بعنوان مراکز پشتیبان انجام خدمات آزمایشگاهی تست covid-۱۹ PCR تعیین شدند.
با این اقدامات، حجم کارهای مراکز درمانی در بخش های مربوط به بیماران کووید ۱۹، به سبب تعداد بسیار زیاد مراجعات افراد مبتلا یا مشکوک به ابتلای به ویروس، به شدت افزایش یافت و درعین حال، بار کاری سایر بخش ها بطور محسوسی کم شد.
ایفای این نقش در بخش درمان بیماران مبتلا به کرونا توسط سازمان تامین اجتماعی به جایگاه این سازمان در حوزه سلامت کشور برمی گردد. سازمان تامین اجتماعی، بعنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر پایه خدمات درمانی، بوسیله عقد قرارداد خرید خدمت از بیش از ۴۸ هزار ارائه دهنده‌ی خدمات تشخیصی و درمانی (درمان غیرمستقیم) و همین طور با بهره گیری از ۳۸۵ مرکز درمانی ملکی مشتمل بر ۷۷ بیمارستان با ظرفیتی بیش از ۱۰ هزار تخت فعال و بیش از ۳۰۸ مرکز ارائه‌ی خدمات سرپایی (درمان مستقیم)، با بهره بردن از بیش از ۵۰ هزار نیرو در سطوح و ابعاد مختلف تخصصی، نزدیک به ۵۰ درصد خدمات بخش درمانی کشور را تامین می کند.
چنین حجم گسترده ای از فعالیت ها سبب شده که مصارف مالیِ بخش درمان سازمان در سال ۱۳۹۸ به مرز ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه‌ی مصوب این بخش برسد.
مهم ترین منبع مالی تامین هزینه های بخش درمان از محل ۹ درصد درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی است. در صورتیکه رشد منابع مالیِ بخش درمان تابعی از سطح درآمد بیمه شدگان است، هزینه های درمانی، متأثر از متغیرهای برون زایی همچون مخاطرات پیش بینی نشده سلامت بیمه شدگان، نرخ تورم بخش سلامت، افزایش نرخ ارز و طرح تحول نظام سلامت اخیراً افزایش زیادی داشته است.
چنین شرایطی کسری و عدم توازن در حساب درمان را از سال ۱۳۹۵ ایجاد کرد که منجر به بحران جدی در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد در اواسط سال ۱۳۹۸ شده بود. البته، در نیمه دوم همین سال، سازمان بوسیله تعامل با دولت و ذی نفعان، مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد را تا آخر سال ۱۳۹۸ و مطالبات سایر مراکز درمانی را تقریباً تا پاییز سال ۱۳۹۸ پرداخت کرد که به نوبه خود اقدام بسیار مهم و کم نظیری بوده که به افزایش توان پاسخگویی این مراکز به حجم بالای مراجعات در اثر کرونا کمک کرده است.
با گسترش شیوع بیماری کووید ۱۹ و افزایش تعداد زیاد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی، هزینه های بخش درمان سازمان به شدت افزایش یافت.

۳ مسیرِ مهم افزایش هزینه های درمان

هزینه درمان هر بیماری بستری؛ ۳ میلیون تومان
به طورکلی، مدیریت بحران کرونا حداقل از سه مسیر مهم سبب افزایش هزینه های درمان سازمان شده است:
اولین منبع: اولین مسیر مربوط به هزینه درمانی بیماران مبتلا به کرونا در مراکز ملکی سازمان است؛ طبق گزارش معاونت درمان سازمان، از زمان پذیرش بیماران کووید ۱۹ در مراکز درمانی ملکی سازمان در ۴ اسفندماه ۱۳۹۸ تا ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ بیش از ۵۰۰۰ تن از این بیماران از این مراکز ترخیص شده اند که کل صورتحساب آنها بیش از ۱۵.۵ میلیارد تومان شده است. به عبارت دیگر، صورتحساب هر بیمار بستری بطور متوسط بیش از ۳ میلیون تومان بوده است.
دومین منبع هم افزایش هزینه های درمان در اثر کرونا مربوط به هزینه های ناشی از عدم پذیرش بیماران الکتیو در بیمارستان های ملکی است. کل ۷۷ بیمارستان سازمان با ظرفیت ۱۰، ۸۶۴ تخت در سراسر کشور ماهانه معادل ۶۵۰ میلیارد تومان به بیماران خدمات درمانی ارائه می کردند که لغو پذیرش بیماران الکتیو، ضمن پابرجاماندن هزینه های ثابت، این خدمات (غیر از درمان بیماران کووید ۱۹) به بیمه شدگان ارائه نمی گردد، ولی در تعهد سازمان است و انجام آنها به پس از بحران موکول می شود.
در مورد مراکز درمانگاهی (سرپایی) سازمان هم، بطور مشابه، خدمات به میزان قابل توجهی نسبت به قبل، که ماهانه معادل ۱۹۸ میلیارد تومان بوده، کاهش پیدا کرده، درحالی که هزینه ها بر جای خود باقی هستند.

زیان کاهش عملکرد در بیمارستان های ملکی
بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، برآورد می شود در ضمن دو ماه اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین ماه ۱۳۹۹، زیان کاهش عملکرد در بیمارستان های ملکی حدود ۷۸۰ میلیارد تومان (۶۰ درصد) و کاهش درآمد مراکز سرپایی سازمان نزدیک به ۱۹۸ میلیارد تومان (حدود ۵۰ درصد) باشد. درباب بیمارستان های شرکتی شده سازمان که در چهارچوب قانون تجارت و برمبنای بودجه مبتنی بر عملکرد فعالیت می نمایند، ایفای تکالیف ابلاغی از طرف تولیت نظام سلامت و مراجع برون سازمانی برای توقف ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و عمل های جراحی الکتیو درآمد این مراکز را به شدت می کاهد که ممکنست به بروز مشکلات جدی در تامین مالی و تداوم خدمت رسانیِ آنها بینجامد.
سومین منبع نیز افزایش هزینه ها در بخش درمان غیرمستقیم سازمان رخ می دهد. تعداد زیادی از بیمه شدگان سازمان به سبب کرونا در بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت و حتی بیمارستان های غیردانشگاهی پذیرش و بستری شدند. باتوجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان قرار دارند، حدود ۵۰ درصد کل بیماران مبتلا به کرونا در این بیمارستان ها بیمه شده سازمان هستند که در حالت معمول، ۹۰ درصد هزینه هایشان توسط سازمان تقبل می شود.
همچنین، با توقف پذیرش بیمه شدگان سازمان در موارد الکتیو در بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، ارائه خدمات به این بیماران به ماه های پس از بحران موکول می شود و درنتیجه این جابجایی زمانی منجر به کاهش مجموع هزینه های سازمان در سال ۱۳۹۹ نمی گردد.
علاوه بر این هزینه ها، کمیابی و محدودیت دسترسی به داروها، لوازم مصرفی پزشکی و تجهیزات حفاظت فردی، به سبب افزایش بسیار زیاد تقاضا برای آنها در شرایط تروما، منجر به افزایش قیمت های این اقلام و پس هزینه های مترتب بر آن شده است. هزینه دیگر در بخش درمان سازمان به تمدید اعتبار دفترچه بیمه شدگان، بدون بررسی استحقاق درمان آنها، تا اختتام اردیبهشت ماه برمی گردد. همچنین، نباید اثر افزایش بیکاری به سبب بحران کرونا را بر حساب درمان سازمان نادیده گرفت.
از آنجایی که در صورت عدم تامین مالی این هزینه ها پروسه ارائه خدمات به بیماران مبتلا به اختلال می شد، به رغم محدودیت شدید منابع، هیئت مدیره سازمان، برمبنای نیازسنجی انجام شده، با اختصاص علی الحساب به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان به مراکز ملکی برای تامین وسایل و اقلام حفاظت فردی موافقت نمود. همچنین، برای جبران بار مالی این بحران برای مراکز درمانی شرکتی شده (هیئت مدیره ای)، پرداخت مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به این مراکز به صورت علی الحساب تصویب گردید.
اهم تأثیرات بحران کروناویروس بر هزینه های بخش درمان سازمان تامین اجتماعی:


برآورد می شود سرجمع این هزینه ها، که در شکل ۵ نشان داده شده، به لحاظ افزایش خدمات سازمان به بیمه شدگان مبتلا به کرونا، افزایش خدماتی که از منظر ملی به غیربیمه شدگان و بیمه شدگان در صندوق های دیگر ارائه می شود، لغو پذیرش بیماران الکتیو و افزایش هزینه های اقلام حفاظت فردی، برای سازمان بسیار بالا باشد و حساب درمان را، باتوجه به کاهش وصولی های حق بیمه، با کسری بسیار زیادی مواجه کند.
نظر به اینکه پیش بینی می شود حداقل تا اختتام خردادماه سال جاری این روند ادامه پیدا کند، به طورقطع، هزینه های بخش درمان برای سازمان در اثر کرونا افزایش بسیار زیادی خواهد داشت که سازمان را در ایفای تعهدات و وظایف دیگر خود با مشکلات جدی مواجه خواهدنمود.
برای ایجاد یک چشم انداز از میزان اثرات بحران کرونا بر هزینه های این بخش، در جدول ذیل برآوردی از هزینه های درمان سازمان برای پذیرش و درمان افراد نیازمند بستری در اثر کرونا در سراسر کشور ارائه شده است. این ارقام، با این فرض که مجموعاً ۵۰ درصد از بیمارانِ مبتلا به کرونای نیازمند بستری در کشور تحت پوشش سازمان هستند و ۹۰ درصد هزینه های هر بیمار توسط سازمان پرداخت می شود، محاسبه شده اند.
همچنین، باتوجه به اعلام معاون درمان وزارت بهداشت، متوسط هزینه های بستری هر بیمار در بخش و مراقبت های ویژه به ترتیب ۲.۵ و ۴.۵ میلیون تومان است که با احتساب سهم حدود ۱۱.۷ درصدی بیماران بستری در مراقبت های ویژه (بر اساس روزنگارهای اپیدمیولوژی)، متوسط وزنی هزینه های بستری هر بیمارِ مبتلا به کرونا حدود ۲.۷ میلیون خواهد بود. همان گونه که جدول ذیل نشان می دهد، با این مفروضات، هزینه درمان بیماران مبتلا به کرونای نیازمند بستری برای سازمان تا اختتام فصل بهار در بهترین سناریو ۶۸ میلیارد تومان و در بدترین سناریو ۹، ۷۶۱ میلیارد تومان خواهد بود.
برآورد هزینه های درمان بیماران مبتلا به کرونای نیازمندِ بستری تا اختتام خردادماه ۱۳۹۹ برای سازمان تامین اجتماعی:


بر این هزینه ها باید زیان عملکرد مراکز بیمارستانی به میزان ۱، ۵۶۰ میلیارد تومان، کاهش درآمد مراکز سرپایی به میزان ۳۹۶ میلیارد تومان، هزینه های تامین ملزومات حفاظت فردی به مقدار ۲۰۰ میلیارد تومان و مبلغ اختصاص یافته به بیمارستان های هیئت مدیره ای به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان را افزود تا مجموع هزینه های ناشی از بحران کرونا بر بخش درمان سازمان تا اختتام فصل بهار ۱۳۹۹ برآورد شود.
بنابراین، هزینه های درمان سازمان در اثر کرونا تا اختتام خردادماه سال جاری در بهترین سناریو ۲، ۲۶۴ میلیارد تومان و در بدترین سناریو ۱۱، ۹۵۷ میلیارد تومان خواهد بود.
بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، این در حالیست که هزینه های ناشی از کرونا از نوع هزینه های غیرقابل پیش بینی، اضافه بر تعهدات سازمان و در چارچوب هزینه های مدیریت بحران است که نیازمند کمک و مشارکت دولت است؛ انتظار می رود، مخصوصاً هزینه های پذیرش و درمان بیمه شدگان سازمان در بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی، با برخورد برابر دولت با وزارت بهداشت و سازمان، از محل کمک های دولت به وزارت بهداشت تامین شود.
منبع:

1399/03/17
23:21:01
5.0 / 5
2407
تگهای خبر: خدمات , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
بازی اندروید