بازی اندروید

عدم برخورداری مردم از نظام مطلوب تأمین اجتماعی

عدم برخورداری مردم از نظام مطلوب تأمین اجتماعی

نایب رییس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر اینکه باید بتوانیم جایگاه نظام متمرکز تأمین اجتماعی را در سیاست گذاری اجتماعی و خط مشی گذاری دولتی و عمومی پررنگ تر نماییم اظهار داشت: حالا شرایط کشور ما از حیث کرونا و تحریم ها و وضعیت اقتصادی بگونه ای است که یکی از اشکالات مردم عدم برخورداری از یک نظام مطلوب تأمین اجتماعی به منزله حوزه حمایتی، امدادی و بیمه ای است.


به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، علی حیدری در ششمین وبینار پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد با اشاره به اینکه نظام متمرکز با ادبیات مختلفی از دهه ۵۰ مطرح بوده و الان به صورت جدی تر مورد نظر قرار گرفته اظهار داشت: موسسه عالی پژوهش جریان سازی و گفتمان سازی علمی را در این حوزه بر عهده گرفته و سلسله مباحث وبیناری در اینباره برگزار می نماید تا بتواند از نظر صاحبنظران استفاده نماید. یک جمع سپاری ایده ها هم صورت گرفته است تا در پروژه ای که مقرر است طراحی شود از این ظرفیت ها استفاده نماییم.
وی ادامه داد: مقوله سیاست گذاری اجتماعی از حوزه های مهم در خط مشی گذاری های عمومی و دولتی است، اما در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. قلمروهای مختلفی برای تقسیم کار حاکمیت وجود دارد که یکی از قلمروها، رفاه اجتماعی است و مقوله تأمین اجتماعی، بهداشت، اشتغال، مسکن و آموزش در ذیل آن قرار می گیرد اما از بد حادثه با وجود آنکه در حیطه های دیگر دارای رشته تحصیلی و دانشکده هستیم اما در حوزه تأمین اجتماعی یک فقر نظری و یاس عملی داریم و گفتمان سازی فکری و عملی باید در این عرصه شکل بگیرد.
نایب رییس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر اینکه باید بتوانیم جایگاه نظام متمرکز تأمین اجتماعی را در سیاست گذاری اجتماعی و خط مشی گذاری دولتی و عمومی پررنگ تر نماییم اظهار داشت: خط مشی های موجود دولتی معمولا انضباطی، توزیعی یا توزیع مجدد است که خط مشی توزیعی و توزیع مجدد درباره نظام متمرکز تأمین اجتماعی چه از حیث نابرابری های پیشینی و چه نابرابری های پسینی مطرح است.
حیدری افزود: طبیعی است که خط مشی گذاری عمومی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات اجتماعی است و الان شرایط کشور ما از حیث کرونا و تحریم ها و وضعیت اقتصادی بگونه ای است که یکی از اشکالات مردم عدم برخورداری از یک نظام مطلوب تأمین اجتماعی به منزله حوزه حمایتی، امدادی و بیمه ای و نه صرفاً سازمان تأمین اجتماعی است.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه و دبیرسابق کمیسیون اجتماعی دولت با اشاره به اینکه معتقدم در زمینه نظام متمرکز تأمین اجتماعی هیچ کار جدیدی به مفهوم نظریه پردازی نکنیم و روی استراتژی اجرا متمرکز شویم اظهار داشت: از سال ۹۳ در کمیسیون اجتماعی دولت به دنبال عملیاتی کردن نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بودیم.
وی ادامه داد: لازم است یک سری تجدید نظرهایی پیرامون سرگذشتی که داشتیم انجام دهیم تا وقتی وارد مسائل اجرایی می شویم با مشکلات کمتری روبه رو باشیم. نکته نخست آنکه در ساختار سیاست گذاری، بدنه کارشناسی اطلاعات لازم را در اختیار داشت، اما در سطوح مدیریتی بالاتر درک روشنی از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نداشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات اساسی که باید در سیاست گذاری اجتماعی صورت گیرد دیپلماسی بیرونی است اظهار داشت: نکته دوم آنکه برای اجرای نظام متمرکز باید به ظرفیت دولت توجه داشته باشیم. ظرفیت دولت ما به علل مختلف ظرفیت تصمیم سازی برای کارهای رادیکال نیست ازاین رو سفارش مهم این است که به سراغ رویکرد تدریجی برویم. تدریج گرایی به این معنا که همان نظام سه لایه تأمین اجتماعی را بعنوان نظام مترکز تأمین اجتماعی اجرا نماییم و روی همان تمرکز نماییم که طبیعتا با اصلاحاتی همراه می شود.
اشتریان اضافه کرد: در این میان یکی از عناصر مهم وجود یک سازمان متمرکز برای تنظیم گری نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور است که می تواند یک تغییر ساختاری را به دنبال داشته باشد. ازاین رو از حیث مقررات و دانش کارشناسی در حدی هستیم که سیاست گذاری تدریجی را به خوبی اجرا نماییم.
وی تصریح کرد که نکته بعدی این است که برای اجرای این نظام متمرکز باید ظرفیت دیجیتال دولت تقویت شود. برای این کار باید از ظرفیت نهادهای خارج از دولت استفاده نماییم. ظرفیت پلتفرمی دولت در حوزه رفاه اجتماعی بسیار مهم می باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در جهت بکارگیری سیاست تدریجی، یک چاره این است که سه آئین نامه در ارتباط با قانون نظام جامع رفاه و نظام چندلایه تأمین اجتماعی دنبال و به تصویب برسد اظهار داشت: درباره قانون نظام جامع سه آئین نامه داشتیم که آئین نامه سطح مساعدت ها در دولت تصویب گردید. عملیاتی ترین کار برای نظام متمرکز این است که سه آئین نامه را تصویب نماییم. سفارش اولم به وزیر رفاه این است که دراین فرصت این سه آئین نامه را برای تصویب به دولت بفرستد؛ همان کاری که چندسال است ما دنبال آن بودیم. اگر این سه آئین نامه تصویب شود و روی اجرای همین ها تمرکز نماییم بخش قابل توجهی از کار پیش می رود.
اشتریان همینطور بر لزوم تقویت تنظیم گری یکپارچه سازمان های بازنشستگی تصریح کرد و اظهار داشت: در مجموع موافق نیستم که طرحی نو در اندازیم. باید روی اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی تمرکز نماییم که می تواند نظام متمرکز را هم محقق کند.
به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، علی اخوان، معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم در این جلسه وبیناری با اشاره به اینکه دنبال کار رادیکال نباید باشیم اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه مفهوم نظام چندلایه تأمین اجتماعی را وارد قانون کردیم که در قانون ششم توسعه هم آمد، اما عملا هیچ خروجی از نظام چندلایه نگرفتیم و باوجود زحماتی که کشیده شد و آئین نامه ها و دستورالعمل های آن تدوین شد اما خروجی ملموسی از این نظام نداشتیم.
وی ادامه داد: جادارد این تجارب تک به تک بازخوانی شود و تک تک سازمان هایی که طی سالها شکل گرفته از بهزیستی گرفته تا کمیته امداد و... تجاربشان بازخوانی شود که چرا راه اندازی شدند و به کجا رسیدند و سپس بخواهیم طرحی نو دراندازیم.
اخوان ضمن اشاره به اینکه حالا در حوزه بهداشت و درمان که از نظام رفاه کوچکتر است در دهه ۵۰ گزارشی با عنوان راهی نو به سمت تندرستی چاپ شد، اگر آن نوشتار را بخوانید مشکلات نظام سلامت همان است و راهکارها هم همچنان همان است اظهار داشت: اما علیرغم همه اقدامات انجام شده دستاورد ملموسی نداشته ایم و علت این است که شاید از ابتدا زیرساخت های هرکاری را به فراخور خودش تأمین نکرده ایم و از ابتدا یک قانون و طرح ایده آل را تصویب کردیم و بعد در اجرا به مشکل خورده ایم.
معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: حالا تعاریف روشنی از نظام متمرکز تأمین اجتماعی در بین سیاست گذاران وجود ندارد و گاها آنرا محدود به سازمان تأمین اجتماعی می دانند که نگاه بسیار خطرناکی است. باید این مفاهیم برای سیاست گذاران جا بیفتد، هرچند عزم سیاسی برای این کارها در کشور ما وجود ندارد و مواردی به صورت مقطعی مطرح می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر بنا بود در سالهای قبل چنین کارهایی را انجام دهیم در زیرساخت های اطلاعاتی به مشکل می خوردیم اظهار داشت: اما حالا با امکانات فراهم شده عرصه دیجیتال در وزارت رفاه می توانیم امیدوار باشیم و روی آن حساب نماییم هرچند احتیاج به تقویت دارد و به صورت کامل پاسخگو نخواهد بود.
اخوان با تصریح این مطلب که باید به سمت اصلاح قوانین و مقررات برویم اظهار داشت: می خواهیم پیش نویسی تهیه و به مجلس ببریم و تصویب نماییم درحالی که قوانین اصلاح نشده است و فقط قانون روی قانون می گذاریم. می خواهیم قانون جدیدی اضافه نماییم که با پیچیدگی بیشتر کار می شود و این اقدام خوب، لوث شده و در حد قانونی مانند نظام جامع رفاه باقی مانده و ابتر می شود.1399/11/21
21:04:08
0.0 / 5
1496
تگهای خبر: آموزش , اطلاعات , بدن , دیجیتال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
بازی اندروید