بازی اندروید
دهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،

تبیین جایگاه خانواده در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تبیین جایگاه خانواده در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بازی اندروید: عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جایگاه خانواده را در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشریح نمود.


به گزارش بازی اندروید به نقل از ایسنا، دکتر خدابخش احمدی در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای با عنوان ظرفیت سازی تدابیر در دستیابی به خانواده پایدار در تراز تمدن اسلامی ارائه کرد.
وی که این مقاله را در سالن شماره یک کنفرانس ارائه کرد، اظهار داشت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در 22 مهرماه 1397، از طرف مقام معظم رهبری به تمامی مراکز و اندیشمندان ابلاغ گردیده تا این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند. الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی به سمت تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است. این الگو شامل مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر است و امید می رود که با تحقق آن، کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه ی مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست بوم ایران رخ می نمایاند.
عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: در این نوشتار تلاش شد به موضوع ظرفیت سازی تدابیر در دستیابی به خانواده پایدار پرداخته شود. تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت های ماندگار ملی بمنظور رسیدن به افق است و خانواده یکی از اساسی ترین رکن تمدن سازی در جامعه است. خانواده بوسیله تربیت انسانها، با اهمیت ترین نقش را در رشد جامعه بر عهده دارد.
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) تصریح کرد: در مقدمه و اصل10 قانون اساسی تکالیف حکومت در مقابل خانواده تعیین شده است. مطابق آن "خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. و نیز از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی­های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد". در نگاه خانواده محور به تدابیر پیش بینی شده می توان به چند نکته اصلی اشاره کرده و مورد بحث و تحلیل قرار داد
احمدی اضافه کرد: اول، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. در خانواده است که تمامی ابعاد رشدی (جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی)، نسخه پیچی شده و بنیان گذاری می شود. با این نگاه، هرگونه رشد و تعالی جامعه در همه ابعاد صنعتی، کشاورزی، انرژی، سیاسی، بین المللی، امنیتی، سلامتی و در تمامی فاکتورهای اقتدارآفرین خانواده بعنوان کانون اصلی نقش آفرینی می کند.
وی افزود: دوم: اقدام و عملیاتی سازی حدود 18 مورد از تدابیر از خانواده آغاز می شود. این تدابیر ابتدا در خانواده رشد و نضج میگیرد، در خانواده نسخه پیچی شده و تمرین می شود و سپس در جامعه توسعه یافته و متبلور می شود. بدون تربیت و تمرین و تعمیق آنها در خانواده، به سختی می توان به رشد آنها در خارج از خانواده اطمینان کرد و امید داشت.
عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشاره کرد: این تدابیر در قالب عباراتی از این قبیل آمده اند تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی(ص)(تدبیر 1)؛ گسترش فرهنگ قرآنیِ توحیدی و معادباورانه، عمق بخشی به باور و احساس جامعه در معرفت و مودت و ولایت پیامبر و اهل بیت(ع) و پاسداری از فرهنگ عاشورا و انتظار(تدبیر 2)؛ گستراندن آموزه های اخلاق اسلامی و هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین(تدبیر 3)؛ اوج بخشیدن به نقش محوری «مسجد» در رشد معنوی و فرهنگی، اصلاح و بالندگی روابط اجتماعی و انسانی و همدلی و همبستگی(تدبیر 4)؛ احیا و گسترش الگوها و نمادهای اسلامی ـ ایرانی خصوصاً در پوشش(تدبیر 7)؛ گسترش بهر‏ه مندی عادلانه از فرصت های فضای مجازی سالم، مفید و ایمن و تبیین و گستراندن اخلاق فضای سایبری بر پایه ارزش‏ها، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی(تدبیر 19)؛ بهینه سازی مصرف آب و انرژی(تدبیر 28)؛ بسترسازی برای پراکندگی متعادل جمعیت(تدبیر 34)؛ ارتقای همه جانبه و عادلانه سلامت فرد و خانواده و جامعه از رهگذر گسترش و عمق بخشی به سواد و فرهنگ سلامت، پیشگیری و مهار عوامل تهدیدکننده، همکاری بین بخشی و مشارکت آگاهانه و نظامند مردم (تدبیر 36)؛ رشد سلامت معنوی اسلامی و گسترش آن(تدبیر 40)؛ بهبود روش های پیش گیری از لطمه ها و جرائم، افزایش آگاهی و تعهد و اخلاق اجتماعی و تقوا و پاکدامنی عمومی(تدبیر 43)؛ حفظ و تقویت مردم سالاری دینی بر پایه ولایت فقیه(تدبیر 45)؛ گسترش و توانمندسازی تشکل های مردمی با هدف افزایش سرمایه اجتماعی(تدبیر 46)؛ بالندگی و گسترش آزاداندیشی با رعایت هنجارهای اخلاقی(تدبیر 47)؛ پایبندی به هنجارهای اسلامی با محوریت روحیه جهادی، ساده زیستی، عدالت، صداقت، درستکاری، فداکاری، پاسخگویی و پایبندی به حد کفاف در معیشت(تدبیر 49)؛ نظارت رسمی و مردمی و رسانه ای بر ارکان و اجزای مدیریتی نظام(تدبیر 51)؛ گسترش بسیج مردمی(تدبیر 55)؛ تعامل با ادیان الهی و تقریب مذاهب اسلامی و افزایش همگرایی و همبستگی مسلمانان با تاکید بر همسانی های دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات یکدیگر و رفتارها و سیاست های تفرقه انگیز(تدبیر 58)؛ گسترش خردگرایی همراه با روحیه جهادی در جهان اسلام، استکبارستیزی(تدبیر 59).
احمدی افزود: سوم: تعداد چهار مورد از تدابیر بطور اختصاصی و کامل متمرکز بر خانواده است. این تدابیر عبارتند از تدبیر 5 تبیین و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و استوارسازی بنیان خانواده با آسان سازی ازدواج پایدار و فرزندآوری و تامین مسکن و اشتغال برای زوج های جوان. تدبیر 36، تدبیر 41 تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی با زدودن موانع و فراهم آوردن زمینه های مناسب و اجرای سیاست های حمایتی و تدبیر 42 بالندگی جایگاه و حقوق و شأن اجتماعی زنان و فراهم ساختن فرصت های عادلانه برای آنان و پشتیبانی از نقش مقدس مادری.
عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: حال می توان این سوال را مطرح ساخت که آیا تدابیر تدوین شده ظرفیت لازم را برای دستیابی به خانواده پایدار در تراز تمدن اسلامی را دارد؟ لازم به توجه است که هر چند 18 مورد از تدابیر یاد شده در محور دوم فاقد وضوح در مرتبط بودن با خانواده است؛ و سه مورد از تدابیر یاد شده در محور اول که بطور کامل در محوریت خانواده است ولی باید توجه داشت که اولا موضوع خانواده و اهمیت آن، آنگونه که لازم است باید مورد تاکید بیشتری نه فقط در تدابیر، بلکه در مبانی و افق هم قرار گیرد. ثانیاً خانواده در جامعه ما یک مفهوم مقدس ولی نهاد فاقد ساختار نظاممند در قالب ساختارهای نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: جامعه سالم در گرو وجود خانواده سالم می باشد و خانواده سالم انسانهای سالم تربیت می کند. خانواده مرجع حل و فصل استرس های فردی و استرس های جامعه است. خانواده همچون یک موجود زنده دارای مراحل تولد، رشد و افول و همچون جامعه دارای ساختار، قدرت، قواعد، قوانین، ناظر، رهبر و زیر مجموعه و بالاخره این که خانواده سیستمی بی همتاست، شکل هایی از آن، از شروع آفرینش انسان بوده و در تمامی قبایل و جوامع وجود داشته و تا انسان هست خانواده نیز خواهد بود.
عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: توجه به خانواده در ایران مهم و اساسی است. چونکه اولاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که: "خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. و نیز طبق اصل 10 قانون اساسی "از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."
به گزارش روابط عمومی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، احمدی اضافه کرد: ثانیاً در وضعیت فعلی به این دلیلهای توجه به خانواده در ایران از اهمیت به سزایی برخوردارست. خانواده در ایران از قدیم از غنای فرهنگی و ارزشی و قداست برخوردار بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران الگوی ویژه و متفاوتی از خانواده را ارایه داده است که دارای ارزشها و فلسفه وجودی مبتنی بر معرفت شناسی، هستی شناسی و جهان بینی اسلامی است. خانواده در ایران در پروسه جهانی شدن، تحول عظیمی را تجربه می کند. خانواده در ایران هدف تهاجمات فرهنگی غرب قرار گرفته است. توجه به این نکته لازم است که نخستین مرکز بروز و ظهور هر نوع لطمه بر فرد و جامعه، خانواده است. ناامیدی نسبت به آینده، دوری از معنویات، گرایش به ابتذال، سست شدن بنیان های خانواده، ایجاد شکاف بین والدین و فرزندان، بحران هویت، گسترش اعتیاد، تجمل گرایی، تغییر الگوها و نهایتا بحران ارزشی، هم عامل و هم معلول این تحولات است. در اثر این تغییرات تأثیر تهاجم فرهنگی دشمن حتمی است.
منبع:

1400/03/01
21:54:58
5.0 / 5
1292
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
بازی اندروید