آرشیو مطالب : ربات

افزایش ۲۵۰درصدی سرعت راه رفتن؛

تولید سریع ترین کفش جهان مجهز به هوش مصنوعی

تولید سریع ترین کفش جهان مجهز به هوش مصنوعی
با كپسول سایوز؛

روسیه 3 تن بار به ایستگاه فضایی بین المللی برد

روسیه 3 تن بار به ایستگاه فضایی بین المللی برد

رباتی که خودکار علف های هرز را سمپاشی می کند

رباتی که خودکار علف های هرز را سمپاشی می کند

ربات جراح به فضا می رود

ربات جراح به فضا می رود

اسپیس ایکس 2630 کیلوگرم بار را به ایستگاه فضایی بین المللی برد

اسپیس ایکس 2630 کیلوگرم بار را به ایستگاه فضایی بین المللی برد
قبل از خاموش شدن؛

آخرین سلفی لندر اینسایت روی مریخ به ثبت رسید

آخرین سلفی لندر اینسایت روی مریخ به ثبت رسید

برگزیدگان مسابقات ربوکاپ آزاد ایران عرضه شدند

برگزیدگان مسابقات ربوکاپ آزاد ایران عرضه شدند
با الهام از كانگورو و قورباغه؛

تولید رباتی که بیشتر از ۳۰ متر به هوا می پرد

تولید رباتی که بیشتر از ۳۰ متر به هوا می پرد

ممبر واقعی برای گروه و کانال تلگرام

ممبر واقعی برای گروه و کانال تلگرام
بازی اندروید