آرشیو مطالب : همایش


نظر سیدحسن خمینی درباره مستند بانو قدس ایران چه بود؟

نظر سیدحسن خمینی درباره مستند بانو قدس ایران چه بود؟

قانون مشاغل سخت و زیان آور نیازمند اصلاح است

قانون مشاغل سخت و زیان آور نیازمند اصلاح است

اعتراضات بازنشستگان، از غم نان تا نگرانیها از در خطر بودن منافعشان

اعتراضات بازنشستگان، از غم نان تا نگرانیها از در خطر بودن منافعشان

یك سینمای قدیمی دیگر هم تعطیل شد

یك سینمای قدیمی دیگر هم تعطیل شد

صدور یك حكم در جشنواره تاتر دانشگاهی

صدور یك حكم در جشنواره تاتر دانشگاهی

پاسخ الناز شاكردوست به بازی در فیلمهای تجاری و همكاری با فیلمسازان زن

پاسخ الناز شاكردوست به بازی در فیلمهای تجاری و همكاری با فیلمسازان زن
اصلانی:

دولت لایحه امنیت زنان را به مجلس عرضه كند

دولت لایحه امنیت زنان را به مجلس عرضه كند

اهدای 1500 جهیزیه به نوعروسان و 3000 تبلت به دانش آموزان نیازمند فارس

اهدای 1500 جهیزیه به نوعروسان و 3000 تبلت به دانش آموزان نیازمند فارس

۵۵ درصد خانواده های تحت حمایت كمیته امداد زنان سرپرست خانوارند

۵۵ درصد خانواده های تحت حمایت كمیته امداد زنان سرپرست خانوارند
بازی اندروید